Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syari’ah Bina Mandiri (STEBIS) Bina Mandiri disusun dengan asas efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas lembaga. STEBIS Bina Mandiri berada di bawah Koordinasi Kopertais Wilayah II Jawa Barat, STEBIS Bina Mandiri dipimpin seorang ketua selaku penanggung jawab tertinggi secara fungsional mempunyai kedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan. Berikut Struktural dari STEBIS Bina Mandiri:

Ketua Yayasan                   : Hj. Lismawati, S.E.
Ketua STEBIS                    : Ali Mutaufiq, M.M.
Wak.I Akademik               : Destiana Kumala, S.Kom., M.M.
Wak.II Keuangan             : Eryandi, M.Pd
Wak.III Kemahasiswaan : Sugeng Riyanto, M.P.
Ketua LPM                         : Rizky Maulana Putra, M.E.
Ketua LPPM                       : Rofiq Noorman Haryadi, M.Pd
Ka. Prodi Akuntansi         : Ana Wijandari, M.Ak
Ka. Manajemen Syariah  : Muhammad Salman Al Farisi, M.E.
Ka. BAAK                           : Supriatal, S.E.
Ka. Rumah Tangga          : Ahmad Bakri
Ka. Administrasi Umum : Bahroji, S.E.
Ka. BAUK                           : Tri Astuti, A.Md.
Ka. Perpustakaan             : Tjandra Sarie Astoeti, A.Md
Ka. Laboratorium            : Destiana Utarindasari, M.M.
Ka. IT                                  : Imam Zaenuddin, M.Kom
Staff BAAK                        : Nurul Iman Maulana,S.E.
Staff Kemahasiswaan      : Kusheri, S.E.